Kostnadsfri workshop avslöjar...

Så bokar vi in 10+ säljmöten i veckan på LinkedIn 🚀

(...utan att lägga en enda krona på mötesbokare, annonsering eller content creation)

Om workshopen

👉   I den här kostnadsfria workshopen pratar vi om hur du attraherar kunder som faktiskt är redo att köpa just nu och som har behov av det ni erbjuder.

👉   Dessutom kommer du få lära dig hur ditt team sätter de tidskrävande delarna av säljarbetet; som outreach, uppföljning och mötesbokning på autopilot.

👉   Du kommer också få lära dig hur du gör ditt erbjudande superrelevant för specifika beslutsfattare, utan att ändra på själva erbjudandet.

Presenteras av

Melker Adolfsson
VD, LinkedClient

Du är i gott sällskap, här är ett urval av de 120+ företag vi hjälpt skapa fler affärer via LinkedIn...

Få exklusiv tillgång till workshopen nu

Copyright 2021, LinkedClient AB

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.